LIDT MERE OM GOSPELMUSIKKEN:

Har du lyst til at læse lidt mere om gospel, kan du se denne introduktion af Stig Möglich Rasmussen.

Hvad er gospel?

Gospel betyder oversat ”evangelium” el. ”gode nyheder” og har som musik-stilart sin oprindelse i Negro Spirituals – de sorte slavers åndelige sange, som i 1800-tallet blev til i den dybeste armod under umenneskelige vilkår i bomuldsplantagerne i de amerikanske sydstater. Sange, hvor de ofte identificerede sig med og søgte trøst i beretningen fra 2. Mosebog i Det Gamle Testamente om Israels trængsler og udfrielse – ”When Israel was in Egypts Land: ”Let my people go…” Håbet om en bedre tilværelse og ikke mindst håbet om evigheden hos Gud, er det gennemgående element – ”Oh when the saints go marching in…” – sammen med visheden om, at Gud/Jesus kendte deres situation og forstod dem – ”Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows but Jesus…”

Disse elementer var også centrale i den første gospelmusik, som daterer sig til 1920’erne. Thomas A. Dorsey, prædikant og kendt som gospelmusikkens fader, skrev i sit livs mørkeste stund, hvor han lige havde mistet kone og barn i barselssengen, sangen ”Precious Lord, take my hand” (på dansk ”Herre kær, tag min hånd”), som stadig synges over hele verden af bl.a. Etta Cameron.

Gospelmusikken blev for alvor populær, da Edwin Hawkins’ sang ”Oh happy day” omkring 1970 gik sin sejrgang over hele kloden. Det var begyndelsen på den moderne gospel, som vi kender den. I dag er indholdet først og fremmest begejstring, glæde over Guds nåde, tilgivelse og frelse samt lovprisning og tilbedelse af Ham, som er vores nærmeste ven. Dette positive indhold sammenholdt med måden, man udtrykker det på, er grunden til, at gospelmusikken har en så bred appel både i og uden for kirken.

Man kan nemlig ikke synge gospel uden engagement, mentalt såvel som fysisk. Man er nødt til at synge hver eneste ord, som gjaldt det livet – ellers bliver det utroværdigt. Denne måde at udtrykke sig på, er så fjernt fra danskernes normale oplevelse af salmesang og dette at synge i det hele taget, at mennesker ofte, når de første gang har prøvet det, bliver grebet af en stor begejstring og entusiasme. Et typisk udsagn fra folk, der ikke er specielt troende, er at de oplever et eller andet uforklarligt, som gør dem godt. Vi, der har en kristen livsopfattelse, har jo så vores mening om, hvad dette ”et eller andet” er…!

Stig Möglich Rasmussen, Juli 2008